ÜLEVAADE EESTIS ARETATUD BASENJI-st 2000-2020. a.

ITÕUST ÜLDISELT

Basenji on Aafrika algpäranetõug, kes on enamasti säilitanud oma esialgse loodusliku välimuse. Basenjisid leidub Aafrika looduses tänapäevalgi. Esimesed basenjid eksporditi Aafrikast USA-sse ja Inglismaale, kust nad levisid Euroopasse, ning alates 21. sajandist on basenji FCI registreeritud tõug.

Basenji oli algselt jahikoer, kuid tänapäeval on ta põhimõtteliselt seltsikoer, kellega saab teha mitmesuguseid tegevusi, näiteks koeranäitused, maastiku- ja rajajooksud, agility jne. Basenjitel on võimas jahiinstinkt ja nad ajavad oma saaki peamiselt silmadega. Nende jahiinstinkti kasutatakse peamiselt jooksuvõistlustel. Basenji iseloom on viimastel aastatel muutunud, tõug on läinud avatumaks ja sotsiaalsemaks, kuid on endiselt on tugev territoriaalsus ja domineerimine.

Basenji erineb teistest koeratõugudest selle poolest, et neil on jooksuaeg, mil saab koera paaritada, tavaliselt ainult üks kord aastas. Põhjapoolkeral tavaliselt septembris-oktoobris ja lõunapoolkeral tavaliselt märtsis-aprillis.

Basenjid on teadaolevalt meiega olnud enam kui sada aastat ja sellele vaatamata on nad üldiselt terve tõug. Tõul on aga mõned pärilikud haigused, millest kolm on geneetiliselt testitud (Fanconi sündroom, PRA BJ1, püruvaadikinaasi puudulikkus). Praegusel ajal on tõu suurimad tervisemured  tsüstinuriinikivid uriinis ja epilepsia. Tõu vananevate koerte peamised probleemid on kuulmislangus, suurenenud joomine ja urineerimine, hambakivi moodustumine ja hammaste põletik.

Tõu peamised eesmärgid peaksid olema seotud tervete koerte geneetilise mitmekesisuse suurendamise ning basenji tõu unikaalse tüübi aretamine ja säilitamine.

 

 

 

IIAJALUGU

Basenji on primitiivne tõug, mis tähendab, et tõug on iidne ja ei ole arenenud süstemaatilise valikutööna. Mõne teate kohaselt  pärineb Basenji ajalugu kiviajast, kuid kõige sagedamini samastatakse basenjisid vaaraokoertega Egiptuses. Neljanda dünastia (umbes 2600 eKr) Egiptuse haudadel oli koerad, mis näevad välja nagu basenjid. Koeri on kujutatud inimese kõrval istumas. Samuti näitavad maetud koerte luustike uuringud, et Vana-Egiptuses oli basenjiga sarnaseid koeri. Kolju proportsioonide mõõtmine näitas, et need vastavad praegustele basenjide kolju proportsioonidele. Alles 19. sajandil avastati tõug uuesti, 1870. aastate paiku avastasid teadlased need koerad oma algsetes elupaikades Niiluse ja Kongo jõgede eesvooludes. Teadlased kirjeldasid põliselanike koeri järgmiselt: neil on lühike ja läikiv karv ning keerdus sabad nagu põrsastel. Koerad ei haukunud, nad olid peremeestega väga seotud, mida hinnati väga kõrgelt. Lisaks oli nende karv lõhnatu, mistõttu oli basenji metsikute kiskjate jaoks vähem ülesleitav. Pärismaalased riputasid koertele kaela kellukesed, et teada ja kuulada nende liikumist piirkonnas. Basenjit kasutati metsloomade otsimiseks ja püüdmiseks. Neid kasutati näiteks rabarottide või gasellide küttimisel, keda koerad ajasid jahimeeste pandud võrkudesse. Mõnes piirkonnas (näiteks Tanganjikas) kasutasid aborigeenid basenjisid ahvide jahtimiseks, selleks lõigati koertele sabad ära, et ahvid sabast kinni ei saaks haarata.  Basenjide populaarsust pügmeede seas tõendab ka asjaolu, et pügmeel ei saanud luua perekonda, kui tal polnud vähemalt ühte basenjit, kes võiks perekonnale toidu garanteerida. Tõu areng  Aafrikas on muutnud basenji populatsiooni loodusliku valiku kaudu terveks ja vastupidavaks. Ainult parimad ja tervemad koerad jäid džunglis ellu.

Euroopasse jõudis basenji juba Inglismaalt. Esialgu kutsuti Inglismaal asuvat basenjit Kongo terjeriks. 1923. aastal toodi esimesed basenjid Inglismaale, kuid need koerad surid saadud katkuvaktsiini põhjustatud haigusesse. Ka järgnevad vaktsineerimised lõppesid koerte surmaga. Alles 1930ndatel imporditi basenji edukalt Inglismaale. Inglismaalt ja Ameerikast levis basenji tõug  üle kogu maailma. Esimesed basenjid tulid Põhja-Euroopa järgmiselt:  Norrasse 1959. aastal, veidi hiljem Rootsi, 1964. aastal Soome ja alles 2000. aastal Eestisse. 1980. aastate lõpus ja uuesti 2000. aastatel eksporditi veel mõned basenjisid Aafrikast ja registreeriti AKC-s (American Kennel Union). Imporditud koeri ja nende järglasi kasutati aretuses ka Euroopas, näiteks Soomes ja Rootsis.

 

 

 

 

 

IIITÕU ARENG EESTIS

Esimene basenji (PEARLY GATES OUT OF AFRICA, sündinud 1999, emane) tuli Eestisse Prantsusmaalt. Eesti esimene pesakond sündis 2001. aastal Ribessita kennelis

 • Esimene punane ja valge basenji riigis: PEARLY GATES OUT OF AFRICA (sündinud 1999)
 • Esimene must-valge basenji riigis: TROPICAL TEMPEST OUT OF AFRICA (sündinud 2002)
 • Esimene brindle-valge basenji riigis: FARAOLAND THUNDERFLASH TO RIBESSITA (sündinud 2001)
 • Esimene kolmevärviline basenji riigis: MISS AMAZING'S THREE TO GET DEADLY (sündinud 2007)

 

 

 

ОБЗОР ПОРОДЫ БАСЕНДЖИ В ЭСТОНИИ 2000-2020. г.

IOБЩЕЕ О ПОРОДЕ

Басенджи – африканская примитивная порода, которая в целом сохранила свой первоначальный природный облик. Басенджи до сих пор все еще встречаются сегодня в природе в некоторых районах Африки. Басенджи были вывезены из Африки и с 21 века является зарегистрированной породой ФЦИ. Первые басенджи были вывезены из Африки в США и Англию, откуда уже распространились в Европу.

Басенджи изначально была охотничьей, а сегодня это в основном собака-компаньон, с которой можно практиковать различные занятия, например: посещение выставок, бега по пересеченной местности и бега на треке, аджилити и т.д. Басенджи обладают мощным охотничьим инстинктом и гонят свою добычу в основном «по зрячему». Их охотничий инстинкт преследования используется в беговых соревнованиях. Характер басенджи в последние годы изменился и порода стала более открытой и социальной, но все еще остаются актуальными: сильная территориальность и доминирование.

Басенджи отличается от других пород собак тем, что имеют период размножения обычно только один раз в год. В северном полушарии обычно в сентябре-октябре и в южном полушарии, обычно в марте-апреле.

Басенджи - долгожители и в основном это умеренно здоровая порода. Однако у породы есть несколько особенных наследственных заболеваний, три из которых имеют генетический тест (синдром Фанкони, PRA BJ1, Дефицит пируваткиназы). В настоящее время наибольшее беспокойство в здоровье породы вызывает цистинуриновые камни в моче и эпилепсия. Основными проблемами у стареющих собак в породе являются: потеря слуха, учащенное питье и мочеиспускание, образование зубного камня и воспаление ткани десен зубов.

Основные цели селекции породы должны быть связаны с увеличением генетического разнообразия здоровых собак и разведение и сохранение породного типа басенджи.

IIИСТОРИЯ

Басенджи - примитивная порода, а это значит, что порода древняя.. Порода не развивалась систематической селекционной работой. По некоторым данным, басенджи история восходит к каменному веку, но чаще всего басенджи отождествляют с фараонами в Египте. На египетских гробницах времен четвертой династии (около 2600 г. до н.э.) есть собаки, похожие на басенджи. Собаки нарисованы сидящими рядом с человеком. Также исследования скелетов погребенных собак позволяют предположить, что в Древнем Египте были собаки, похожие на басенджи: измерения пропорций черепа показали, что они соответствуют нынешним пропорциям черепа басенджи. Только в 19 веке порода была открыта заново: примерно в 1870 годах исследователи обнаружили этих собак в их первоначальных местах обитания у истоков рек Нил и Конго. Исследователи согласно описанию рассказывали об аборигенных собаках так: у них короткая и блестящая шерсть и хвосты закрученные, как у поросят. Собаки не лаяли, были очень привязаны к своим хозяевам, что очень ценилось. Кроме того, их шерсть не имела запаха, что дает басенджи возможность быть менее уязвимыми для диких хищников. Туземцы вешали на шеи собак колокольчики, чтобы было легче отслеживать их продвижение по местности. Басенджи использовались для поиска и загона дичи. Их использовали, например, для охоты на болотных крыс или газелей, которых собаки загоняли в расставленные охотниками сети. В некоторых районах (например, Танганьика) аборигены использовали басенджи для охоты на обезьян. Тогда хвосты собак были специально отрезаны, чтобы обезьяны не хватались за хвост. Некоторые племена также отрезали басенджи хвост, чтобы предотвратить инфицирование раны. О популярность басенджи среди пигмеев говорит и тот факт, что пигмей не мог создать семью, если у него не было хотя бы одного басенджи, что могло гарантировать ему добычу пищи. Развитие породы в естественных условиях в Африке сделало популяцию басенджи здоровой и устойчивой, благодаря естественному отбору. В джунглях для продолжения рода выживали только лучшие собаки.

Басенджи попали в Европу уже через Англию. Первоначально басенджи в Англии называли конго терьером. В 1923 году первые басенджи были доставлены в Англию, однако эти собаки умерли от болезни, вызванной вакциной против чумы. Следующие попытки также закончились гибелью собак от вакцины. Только в 1930-х годах басенджи был успешно импортирован в Англию. Из Англии и из Америки басенджи распространились по всему миру. Первые басенджи попали в страны Северной Европы, Норвегию -в 1959 г., чуть позже в Швецию, в 1964 г. в Финляндию и только в 2000 в Эстонию. В конце 1980-х и снова в 2000-х гг. из Африки были вывезены еще басенджи и зарегистрированы в AKC ( Американский Кинологический Союз). Импортированные собаки и их потомство также использовались для разведения в Европе, например, в Финляндии и Швеции.

IIIРАЗВИТИЕ ПОРОДЫ В ЭСТОНИИ

Первая басенджи (PEARLY GATES OUT OF AFRICA , 1999 год рождения, сука) попалa в Эстонию из Франции. Первый помет в Эстонии родился в 2001 году в питомнике Ribessita

 • Первая рыже-белая басенджи в стране: PEARLY GATES OUT OF AFRICA ( 1999 год рождения)

 

 • Первая черно-белая басенджи в стране: TROPICAL TEMPEST OUT OF AFRICA (2002 год рождения)

 

 • Первая тигрово-белая басенджи в стране: FARAOLAND THUNDERFLASH TO RIBESSITA ( год рождения 2001)

 

 • Первая триколорная басенджи в стране: MISS AMAZING'S THREE TO GET DEADLY (2007 год рождения)

 

Eestisse imporditi kokku 39 koera (registreeritud EKL-is)                                                         Всего в Эстонию было импортировано 39 собак ( зарегестрированных в EKL )

Eestist eksporditi kokku 58 koera (registreeritud EKL-is)                                                                  Всего из Эстонии было экспортировано 58 собак ( зарегистрированных в EKL)

Kokku on EKL-i registrisse kantud 360 basenji koera (aastaks 2020)                                                          Всего в регистр EKL внесено 360 собак породы басенджи (на 2020 год)

Basenji pesakonnad Eestis                                                                                                                                                                                                                    Пометы в Эстонии

Sündinud isased ja emased basenji pesakondades Eestis                                                                                                        Рожденые кобели и суки басенджи в пометах Эстонии

 

Geneetiline mitmekesisus on mis tahes populatsiooni geneetilise iseloomustamise oluline komponent ja tähendab geneetiliste variatsioonide mitmekesisust. See mõjutab geenipaaride heterosügootsust ja annab neile suurema elujõu, samuti kaitseb paljude pärilike haiguste ja defektide eest.

See kehtib ka basenji tõu kohta, sest selle geneetiline mitmekesisus on väga piiratud. Tuleb meeles pidada, et tõu areng on võimalik ainult siis, kui koerte vahel on pärilikke erinevusi.

Nüüd pole Eestis geenide mitmekesisuse puuduses kriitilist olukorda. Enamikke koeri, isegi kõige enam kasutatavaid koeri Eestis, ei kasutata veel aretuses või kasutatakse väga säästlikult

 

 

 

Генетическое разнообразие представляет собой важный компонент генетической характеристики любой популяции. Генетическое разнообразие в породе означает
разнообразие ее генных вариаций. И это влияет на гетерозиготность пар генов и придает им большую жизнеспособность, а так же защищает от множества наследственных болезней и дефектов.
Это актуально для породы басенджи, т.к ее генетическое разнообразие весьма ограничено. Необходимо помнить, что развитие породы возможно только при наличии наследственных различий между собаками.
Сейчас в Эстонии нет критического положения в дефиците разнообразия генов. Большинство детей, даже самых используемых собак в Эстонии, пока  не используются в разведении или используются очень умеренно.

 

 

Basenji emased, kelle pesakondades on kõige rohkem kutsikaid Eestis                                         Суки басенджи, давшие наибольшее количество щенков в пометах в Эстонии

NIMI

ARV

1 pesakond

2 pesakond

3 pesakond

4 pesakond

CHIANDRA S KNJAZHESKOGO DVORA

22

7 (2014)

6 (2013)

4 (2015)

5 (2016)

SOLEBAS FELICITY FEELING

18

5 (2015)   

7 (2017)

6  (2018)

SOLEBAS BELIEVE IN DREAMS

18

7(2012)

6 (2013)

5 (2015)

FARAOLAND VIKING IDUN

16

1 (2011)

5 (2012)

6 (2013)

4 (2014)

SOLEBAS LOODUSE LUULE

16

5 (2017)

6 (2018)

5 (2020)

SOLEBAS ATTRACTIVE ALLY

13

5 (2010)

3 (2011)

5 (2014)

FORTUNA NUMA GUCCI

13

7 (2019)

6 (2020)

Basenji isased, kelle pesakondades on kõige rohkem kutsikaid Eestis                                        Кобели басенджи, давшие наибольшее количество щенков в пометах в Эстонии

 

 

NIMI

ARV

1 pesakond

2 pesakond

3 pesakond

4 pesakond

GREAT PRETENDER OUT OF AFRICA

22

5 (2015)

5 (2014)

7 (2017)

5 (2020)

ALL SQUARE DAT DONAT DEDICAT

19

6 (2018) 

7 (2019)

6 ( 2020)

INTELLEKTUAL ALISINA ZVEZDOCHKA

13

4 (2015)

5 (2015)

4 (2017)

SOLEBAS CRUISE TO SEVENTH HEAVEN

10

5 (2015)

5 (2017)

PHARAOH'S DIAMONDS FAHIM FAARIS

8

2 (2013)

FARLANDERS AGAINST ALL STORMS

8

2 (2013)

6 (2016)

5 (2014)

IVTERVIS

Eestis on aretuses kasutatavatel koertele soovitatav teha 2 geneetilist testi järgmiste haiguste korral: FANCONI sündroom ja PRA BJ1, samuti teha sertifitseeritud silmauuring ja test kilpnäärmehormoonide (T4, TSH ja TgAA) suhtes.

Allpool on toodud Eesti basenjide uuringute ametlikud andmed:

 

 

IVЗДОРОВЬЕ
В Эстонии рекомендовано собакам, используемым в разведении делать 2 генетических теста на следующие заболевания : FANCONI синдром и PRA BJ1, так же провести сертифицированное исследование глаз и сделать анализ на гормоны щитовидной железы (T4, TSH и TgAA).
Ниже приведены официальные данные таких исследований басенджи Эстонии.

 

 

 1. Sertifitseeritud silmade uuring                                                                                                                                                                       1. Сертифицированная проверка глаз

2. Kahjuks ametlikke kilpnäärmehormoonide testide tulemusi Eestis pole                   2. К сожалению, официальных результатов анализов на гормоны щитовидной железы нет.

3. Fanconi sündroom                                                                                                                                                                                                                         3. Синдром Фанкони

 

4. PRA BJ1

VNÄITUSED JA SPORT

Basenji tõug Eestis osaleb aktiivselt näitustel. Läbi aastate näituse populaarseim hinnang koerle oli “suurepärane”.

 

Registri (EKL) statistika järgi Eestis on:

EST JUN CH – 77 basenjit

EST CH – 67 basenjit

C.I.B. – 13 basenjit

 

 

VВЫСТАВКИ И СПОРТ
1. Басенджи в Эстонии активно участвуют в выставках. Все годы самой популярной оценкой на выставке являлась оценка «отлично».

 

По данным эстонского регистра ( EKL)  титулы:

Юный Чемпион Эстонии имеют 77 эстонских собак

Чемпион Эстонии имеют 67 эстонских собак

C.I.B имеют 13 эстонских собак

 

 

Aastad

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

KOKKU

EST JUN CH

-

2

-

1

2

2

-

4

2

1

3

7

8

5

8

10

3

9

10

67

EST V CH

1

-

4

-

-

1

2

-

5

1

6

1

9

4

9

6

9

7

5

77

Basenjide arv Eesti näitustel                                                                                                                                                                       Количество басенджи на выставках Эстонии

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

näituse arv aastas/выставки в год

32

38

40

43

39

47

30

arv ringis aastas/ в рингах за год

272

266

334

327

347

329

300

keskmine arv ringis/среднее количество в ринге

8.5

7

8.4

7.6

8.9

7

10

Meil pole veel oma statistilisi andmeid, seetõttu on allpool toodud Soome Basenji klubi uuringu andmed tänapäevase basenji tõutüübi probleemide kohta.

 

Tõu kõige olulisemad välimusprobleemid on:

Halb front: sirge front- ja lühike õlg

Tasakaalutus

Halb (madal) saba

Lamedad varbad ja kokku panemata käpp

 

Väiksemate probleemide hulka kuuluvad:

Väga suur protsent (üle 50%) valget värvi

Pikad kitsad pead, heledad silmad ja suured kõrvad.

Proportsionaalsed vead (lühikesed jalad või pikk keha)

Halvasti arenenud laudjas ja tuharalihased

Kõrgus on kas liiga väike või liiga suur

 

У нас пока нет своих статистических данных, потому ниже приведены данные исследования Финского Клуба Басенджи о проблемах породного типа современных басенджи.

Наиболее существенными проблемами внешнего вида породы являются:

Плохое строение переда: прямой фронт и короткое плечо

Несбалансированность

Плохой (низкий) постав хвоста

Плоские пальцы и распущенная лапа

 

К незначительным проблемам относятся:

Очень высокий процент ( более 50%) белого в окрасе

Длинные узкие головы, светлые глаза и большие уши.

Пропорциональные ошибки (короткие ноги или  длинное тело)

Плохо развитый круп и ягодичные мышцы

Рост или слишком маленький или слишком большой

 

 1. Maastikujooksud on basenji jaoks populaarsemaid spordialasid Eestis.

Eesti registri (EKL) andmetel pälvisid tiitlid aastatel 2000–2020:

 

EST M CH: 10 basenjit

LV LC CH: 6 basenjit

FIN LC CH: 4 basenjit

DERBI WINNER: 10 basenjit

EMM WINNER: 10 basenjit

EVM WINNER: 7 basenjit

TWIN CUP WINNER: 8 basenjit

LV CLUB WINNER: 3 basenjit

 

4 basenjil Eestis on olemas rahvusvaheline kasutussertifikaat.

 

 1. Популярным спортом для басенджи в Эстонии является курсинг

По данным эстонского регистра ( EKL) титулы с 2000 -2020 г. получили:

 

EST M CH: 10 собак

LV LC CH: 6 собак

FIN LC CH: 4 собаки

DERBI WINNER: 10 собак

EMM WINNER: 10 собак

EVM WINNER: 7 собак

TWIN CUP WINNER: 8 собак

LV CLUB WINNER: 3 собаки

 

4 собаки в Эстонии имеют международный сертификат по рабочим качествам

kennel

Ribessita

Solebas

Farlanders

Congo Line

Fortuna Numa

Mutshima

Pahareti

Smaraglig

pesakonnad    пометы

6

21

18

5

14

1

2

1

kutsikad            щенки

27

110

74

13

75

6

12

8

näitusetiitlid      выставочные   титулы

EST J CH; EST CH;

RUS CH, C.I.B

EST J CH; EST CH; V EST CH

LV J CH; LV CH;

LT J CH, LT CH;

RUS J CH; FIN CH

BALT J CH; BALT CH;

C.I.B

TLN JW CUP, TLN W CUP, TLN J W,

EST J W, LV W, BALT W; EST W

EST J CH; EST CH; V EST CH

LV J CH, LV CH; V LV CH

LT J CH, LT CH; V LV CH

RUS J CH, RUS CH, RUS GRAND CH, RKF CH, FIN CH, ROU CH

BALT J CH, BALT CH

C.I.B

EST J W, EST W, EST V W,

LV J W, LV W, LV V W

LT J W, LT W, LT V W, RIGA J W

TLN J W, TLN W, TLN V W

TLN W CUP, TLN V W CUP

BALT J W, BALT W, BALT V W,

FIN J W, NORD J W, NORD W

EST J CH; EST CH;

LV J CH, LV CH;

LT J CH, LT CH;

RUS J CH, RUS CH,

RUS GRAND CH, RKF CH,

DNK CH, FIN CH, BLR CH,

BGR CH, SLO CH

RUS CLUB CH, MKD CH,

MKD GRAND CH

BALT J CH, BALT CH

C.I.B

EST W, LV J W, LV W

TLN W CUP, BALT J W

RIGA J W, RIGA  W

EST J CH, LT J CH

LV CH, RUS CH, EST CH

TLN J WCUP

EST J W

-

EST J CH, LT J CH,

LV J CH, BALT J CH,

EST CH, LT CH,

LV CH, BALT CH

RIGA J W, TLN WCUP

EST J CH

LC tiitlid            LC титулы

-

EST LC CH,

LV LC CH,

FIN LC CH,

VMM

EMM,

DERBI W,

TWIN CUP W

EMM

EST LC CH

LV LC CH

FIN LC CH

LV LC Club W

TWIN CUP W

DERBY W

EST LC CH

LV LC CH

FIN LC CH

EMM

TWIN CUP W

DERBY W

LV LC Club W

-

-

Autor: Viktoria Kolotsei

VEB TÜ