BASENJI TRENNID / ТРЕНИРОВКИ:

   TARTU

V.Kolotsei ja J.Petrov

     Näitusetrennid / Выставочные тренировки

    Maastikujooks / Курсинг

       Üldkuulekus / Общее послушание

      Kutsikakool / Школа щенков

   TALLINN

I.Gaston (Basfor koerteklubi)

    Maastikujooks / Курсинг

       Üldkuulekus / Общее послушание

      Kutsikakool / Школа щенков