ÜLEVAADE EESTIS ARETATUD ETNA CIRNECO-st 2008-2021. a.

 

 

ITÕUST ÜLDISELT

Algupärast tüüpi koer, kes on saleda ja elegantse kujuga, keskmise suurusega, tüseduseta kuid karmikoeline ja  vastupidav. Oma morfoloogiliselt olemuselt on tegemist mõnevõrra pikkade joontega ja kerge kehaehitusega koeraga, kelle kere on ruudukujuline ja karv on õhuke.

(koer.ee)

 

IIAJALUGU

Tänini kehtinud seisukohad Vahemere-äärsete maade koeratõugude päritolu kohta on väitnud seda, et Etna cirneco põlvneb vanadest jahitõugudest, mis olid aretatud vaaraodeaegses Niiluse orus ja kes seejärel foiniiklaste vahendusel Sitsiiliasse sattusid.

Uuemaaegsed uuringud annavad uue teooriana ettekujutuse sellest, et tegemist on vana aja Sitsiiliast pärineva koeratõuga, kes kodustatigi just Etna piirkonnas. Tõsiasi on aga ka see, et müntidelt ja gravüüridelt nähtub cirnecode leidumine selles piirkonnas juba aastasadu enne Kristuse sündi. Neid peeti pühadeks koerteks.

Etna cirnecoon iseloomult tark ja intelligentne. Tal on arenenud valvuriomadused. Ta on truu ja ustav, vőőraste suhtes reserveeritud. Ta on elav ja liikuv, energiline. Teda tuleb kutsikapőlves kindlasti sotsialiseerida, et ei kasvaks arg ja uje koer.

Őigesti kasvatatuna on nad sotsiaalsed ja sőbralikud.

(koer.ee)

 

IIITÕU ARENG EESTIS

Esimene etna cirneco (VESPINJA'S DORIAN, sündinud 2006, emane) tuli Eestisse Soomest. Eesti esimene pesakond sündis 2013. aastal GOCCIA DI LAVA kennelis.

 

 

 

 

 

ОБЗОР ПОРОДЫ ЧИРНЕКО ДЕЛЬ ЭТНА В ЭСТОНИИ 2008-2021. г.

 

 

IOБЩЕЕ О ПОРОДЕ

Собака примитивного типа, элегантного и утонченного сложения, среднего размера, не громоздкая, сильная и крепкая. По морфологическому сложению
— собака удлиненных линий, легкого сложения; квадратного формата; шерсть тонкая.

 

 

IIИСТОРИЯ

Современные взгляды на происхождение пород собак в странах Средиземноморья предполагают, что порода Чирнеко дель Этна, или сицилийская борзая (итал. cirneco dell'Etna) произошла от старых охотничьих собак, которые были выведены в долине Нила во времена фараонов, а затем попали на Сицилию через финикийцев.

Новой теорией современных исследований считается, что это древняя сицилийская порода собак, которую приручили в районе Этны. Несомненным  фактом является то, что  собаки, похожие на Чирнеко дель Этна есть на изображениях старинных монет и гравюр и были найден в этой местности еще за столетия до Рождества Христова. Чирнеко дель Этна считались священными собаками.

Чирнеко дель Этна умны и сообразителен по своей природе. Обладают передовыми охранными качествами. Они верные и преданные, но настороженны к незнакомым людям. Живые и подвижные, энергичные. Чирнеко дель Этна необходимо социализировать с детского возраста.  Правильно воспитанные, они очень общительны и дружелюбны.

 

IIIРАЗВИТИЕ ПОРОДЫ В ЭСТОНИИ

Первый чирнеко (VESPINJA'S DORIAN , 2006 год рождения, сука) попалa в Эстонию из Финляндии.

Первый помет в Эстонии родился в 2013 году в питомнике GOCCIA DI LAVA

 

 

Eestisse imporditi kokku 18 koera (registreeritud EKL-is)

Etna cirnecod ei ole Eestis väga levinud tõug, aga tasapisi hakkab ka selle tõu arvukus Eestis kasvama.

Всего в Эстонию было импортировано 18 собак ( зарегестрированных в EKL )

Этна чирнеко - не очень распространенная порода в Эстонии, но численность этой породы в Эстонии постепенно растет.

Eestist eksporditi kokku 1 koera (registreeritud EKL-is)

Всего из Эстонии было экспортировано 1 собакa ( зарегистрированных в EKL)

Kokku on EKL-i registrisse kantud 26 etna cirneco koera (aastaks 2021)

 

 

Всего в регистр EKL внесено 26 собак породы чирнеко дель этна (на 2021 год)

 

Etna Cirneco pesakonnad Eestis.

Пометы чирнеко в Эстонии.

 

 

IVTERVIS

Eestis on aretuses kasutatavatel koertele soovitatav teha  sertifitseeritud terviseuuringud. Allpool on toodud Eesti etna cirneco uuringute ametlikud andmed:

 

 

IVЗДОРОВЬЕ
В Эстонии рекомендовано собакам, используемым в разведении делать исследования здоровья. Ниже приведены официальные данные таких исследований чирнеко Эстонии.

 

 

Sertifitseeritud silmade uuring

Сертифицированная проверка глаз

2. Südameuuring

Обследование сердца

3. Põlveuuring

Обследование коленных суставов

4. Düsplaasia

Дисплазия

5. Küünarliigeste uuring

Обследование локтевых суставов

6. Seljauuring

Обследование спины

VNÄITUSED JA SPORT

Etna cirneco tõug Eestis osaleb aktiivselt näitustel. Läbi aastate näituse populaarseim hinnang koerle oli “suurepärane”.

 

Registri (EKL) statistika järgi Eestis on:

EST JUN CH – 10 etna cirneco

EST CH – 8 etna cirneco

C.I.B. –  3 etna cirneco

C.I.E - 2 etna cirneco

 

 

VВЫСТАВКИ И СПОРТ
1. Чирнеко в Эстонии активно участвуют в выставках. Все годы самой популярной оценкой на выставке являлась оценка «отлично».

 

По данным эстонского регистра ( EKL)  титулы:

Юный Чемпион Эстонии имеют 10 эстонских собак

Чемпион Эстонии имеют 8 эстонских собак

C.I.B имеют 3 эстонскиe собак

C.I.E имеют 2 эстонскиe собаки

 

 

  1. Maastikujooksud on etna cirneco jaoks populaarsemaid spordialasid Eestis.

Eesti registri (EKL) andmetel pälvisid tiitlid

aastatel 2008–2021:

 

 

 

 

.

EST M CH: 2 etna cirneco

LV LC CH: 2 etna cirneco

LT LC CH: 2 etna cirneco

FIN LC CH: 1 etna cirneco

SE LC CH: 1 etna cirneco

SMM WINNER: 1 etna cirneco

LV CLUB WINNER: 2 etna cirneco

LV LC JUN WINNER: 1 etna cirneco

LV LC WINNER: 2 etna cirneco

LC EM -2019: Flightmaster Now And Forever

(om: Meeli Eismann)

Best Female 3

  Mia Santo's Duca Dei  Draghi

(om: Olga Shmukerova)

Best Male 2

LC EM-2021:  Flightmaster Bellissima

(om: Meeli Eismann)

Best Female 7

Flightmaster Now And Forever

(om: Meeli Eismann)

Best Female 5

Flightmaster Now And Forever

(om: Meeli Eismann)

Parim jooksukoer Eestis 2019 (1 koht)

Mia Santo's Duca Dei  Draghi

(om: Olga Shmukerova)

Parim jooksukoer Eestis 2019 (4 koht)

Flightmaster Bellissima

(om: Meeli Eismann)

Parim jooksukoer Eestis 2021 (1 koht)

  1. Популярным спортом для чирнеко в Эстонии является курсинг

По данным эстонского регистра ( EKL) титулы

с 2008 -2021 г. получили:

 

 

VEB TÜ