STANDART/СТАНДАРТ

N248 VAARAOKOER (PHARAOH HOUND)

VAARAOKOER nr 248
Rühm: 5 alarühm 5.6
Kinnitatud FCI: 24.06.1987
FCI – Standard nr 248 / 06. 03. 2002 / D

VAARAOKOER
(PHARAOH HOUND)
TÕLGE : Uwe H. Fischer ja dr. Paschoud (saksa keelde).
PÄRITOLU: Malta.
EESTKOSTE : Suurbritannia.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
AEG: 24. 06. 1987.
KASUTUS: Valvas, hasartne kütt, kes kasutab ühtviisi nii oma silmi kui ka haismismeelt. Lühikesel distantsil töötades kasutab ta märkimisväärsel viisil ka oma kõrvu.
.
FCI KLASSIFIKATSIOON:

Rühm 5

Spitsilaadsed ja algupärased tõud.

Alarühm 5.6

Algupärased tõud.

Töökatseteta.

ÜLDMULJE :
Keskmise kasvuga, suursuguse käitumisega ja selgepiiriliste joontega. Vapper, seejuures ka tugev. Väga kiire oma vabas, lennukas liikumises ja valvsa ilmega.

KÄITUMINE / ISELOOM :
Valvas, intelligentne, võimekas ja mänguline.

PEA :
Koonuosa on veidi pikem kui koljuosa. Lauba ülemine piirjoon kulgeb paralleelselt koonu omaga. Pea on niihästi pealtvaates kui ka küljelt vaadates tömbi kiilu kujuline.

PEAPIIRKOND :
Kolju : Pikk, kuiv ja hea kujuga.
Üleminek laubalt koonule : Mõõdukalt väljendunud.

NÄOPIIRKOND :
Ninapeegel : Alati lihavärviline, kooskõlas karvkatte
värvusega.
Lõuad / Hambad : Jõulised lõuad tugevate hammastega, kääritaoline hambumus, kusjuures ülemised lõikehambad ulatuvad vahetult üle alumiste ja hambad väljuvad lõualuust otse.
Silmad : Merevaigukarva, kooskõlas karvkatte värvusega. Ovaalsed ja mõõdukal sügavusel asetsevad silmad, ilme on otsustav ja intelligentne.
Kõrvad : Asetsevad keskmisel kõrgusel. Tähelepanelikkuse korral püstised, kusjuures ka siis on need hästi liikuvad. Tüvest laiad, suured ja õhukesed.

KAEL :
Pikk, sale, lihaseline ja veidi kaardunud. Kurgualune on kuiva joonega.

KERE :
Sujuva, ligilähedaselt sirge ülajoonega. Kerepikkus rinnakuluust kuni istmikunukini on veidi suurem kui turjakõrgus.
Laudjas : Sujuvalt sabatüveni laskuv.
Rindkere : Sügav, kuni küünarnukkideni ulatuv rind. Hästi kaarduvad roided.
Kõht : Mõõdukalt üles tõmmatud.

SABA :
Keskmisele kõrgusele kinnitunud, tüveosast jäme, tipu suunas peeneks ahenev (piitsataoline), rahulikus olekus sirgelt kannaliigesteni ulatuv. Liikumisel tõuseb saba kaarena kõrgele. Saba ei tohi olla jalgade vahele surutud. Keerdus saba on ebasoovitav.

JÄSEMED

ESIJÄSEMED :
Esijalad on sirged ja paralleelsed.
Õlad : Tugevad, pikad, toetuvad hästi tahasuunas.
Küünarnukid : Tihedalt liibuvad.
Kämblad : Tugevad.

TAGAJÄSEMED :
Tugevad ja lihaselised. Jäsemed on tagantvaates paralleelsed.
Põlveliigesed : Suhteliselt tugevasti nurgitunud.
Sääred : Hästi arenenud.

KÄPAD :
Tugevad, hästi nukilised ja kindlad. Mitte sisse- ega väljapoole pööratud. Hästi polsterdatud padjanditega. Lisavarbad peavad olema eemaldatud.

LIIKUMINE :
Vaba ja sujuv; liikumisel on pea üsna kõrge asetusega, koera sammupikkus on hea ulatusega ning ilma mingisugusegi viiteta seotusele. Jalad ja käpad peavad liikuma kehatüvega samal joonel. Äärmiselt ebasoovitav on igasugune tendents käppade külgsuunas viskamisele või tippivale sammule.

KARVKATE

KARV :
Lühike ja läikiv, peenest ja tihedast kuni mõnevõrra jäigani. Ilma karvanarmastust moodustamata.

VÄRVUS :
Roostepruunist kuni tumeda roostepruunini, kusjuures on lubatud järgmised valged värvimärgised: väga soovitav on valge sabaots; valge rinnamärk (nimetatakse "täheks");
valget varvastel. Kitsas valge lauk näo keskjoonel on lubatud. Igasugune laigulisus või valge värv muul, kui lubatud kujul, on ebasoovitav.

SUURUS :

Turjakõrgus :
Isased : ideaaljuhul 56 cm (56 kuni 63,5 cm),
Emased : ideaaljuhul 53 cm (53 kuni 61 cm).

VEAD :
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda vigadeks, mille aste hindamisel sõltub otseselt kõrvalekalde ulatusest ja selle mõjust koera tervisele ning heaolule.
Diskvalifitseerida tuleb kõik koerad, kellel esineb olulisi füüsilisi arenguhäireid või käitumishälbeid.

MÄRKUS : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.

Maret Kärdi tõlge

saksakeelsest originaalist, jaanuar 2005.

heaks kiidetud EKL juhatuses 10.märtsil 2005 protokoll nr 3

N248 ФАРАОНОВА СОБАКА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Мальта.

ПАТРОНАЖ: Великобритания.

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 24.06.87 г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Бдительный, энергичный охотник; использует в охоте чутьё и зрение, а также слух.

 

КЛАССИФИКАЦИЯ F.C.I.:

Группа 5. Шпицы и примитивные породы.

Секция 6. Примитивные собаки.

Без рабочих испытаний.

 

ОБЩИЙ ВИД: Среднего размера, благородных и четко очерченных линий. Изящная, но мощная. Очень быстрая, со свободными легкими движениями и бдительным выражением.

ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР: Бдительная, интеллектуальная, дружелюбная, нежная и игривая.

ГОЛОВА: Морда несколько длиннее черепной части. Верхние линии черепной части и морды параллельны; в целом, голова представляет собой тупой клин при осмотре сверху и сбоку.

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:

Череп: Длинный, сухой, чётких линий.

Стоп: Малозаметный.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:

Нос: Только телесного цвета, в цвет окраса.

Морда: Глубокая, только слегка сужающаяся к носу. Спинка носа прямая.

Челюсти/Зубы: Мощные челюсти с крепкими зубами. Ножницеобразный прикус, т.е. верхние зубы плотно находят сверху на нижние и стоят в челюстях вертикально.

Глаза: Янтарные, в цвет окраса; овальные, умеренно глубоко посаженные, с живым, умным выражением.

Уши: Умеренно высоко поставленные; стоят вертикально, когда собака насторожена, очень подвижные; широкие у основания, тонкие и крупные.

ШЕЯ: Длинная, сухая, мускулистая, с несколько изогнутой верхней линией. На горле сухая.

КОРПУС: Гибкий, с почти прямой линией верха. Длина корпуса от переднего выступа груди до седалищных бугров немного больше, чем высота собаки в холке.

Круп: Слегка наклонен к основанию хвоста.

Грудь: Глубокая, опущенная до локтей. Ребра хорошо изогнуты.

Живот: Умеренно подтянут.

ХВОСТ: Умеренно низко посажен, довольно толстый у основания и сужающийся к концу (подобно кнуту), в покое опущен ниже скакательных суставов. Держится высоко и изогнуто, когда собака двигается. Хвост не должен быть зажат между ногами. Хвост винтом нежелателен.

КОНЕЧНОСТИ

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Передние конечности прямые и параллельные.

Лопатки: Сильные, длинные и хорошо отведенные назад.

Локти: Хорошо прижаты к грудной клетке.

Пясти: Сильные.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Сильные и мускулистые. При осмотре сзади – параллельные.

Колени: С умеренными углами.

Голени: Хорошо развитые.

ЛАПЫ: Сильные, хорошо собранные и прочные, не развернутые ни внутрь, ни наружу. Подушечки толстые. Прибылые пальцы могут быть удалены.

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Свободные и плавные; голова держится довольно высоко, собака покрывает пространство без видимых усилий. Конечности и лапы должны двигаться вдоль одной линии с корпусом; любые тенденции к разбрасыванию лап в стороны или к высокому поднятию конечностей  («хакни») - крайне нежелательны.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ

ШЕРСТЬ: Короткая и блестящая, от мягкой и плотно прилегающей до грубоватой; без очесов.

ОКРАС: Ржаво-коричневый или яркий ржавый с белыми отметинами. Белые отметины допустимы в следующих местах: белый кончик хвоста крайне желателен; белая грудь (так называемая «звезда»). Белые пальцы. Небольшая белая проточина по центральной линии морды допустима. Крап или белые пятна в иных, неуказанных выше  местах, нежелательны.

РОСТ:     Кобели: идеальный рост 56 см (22-25 ins = 56-63,5 см),

суки: идеальный рост 53 см (21-24 ins = 53-61 см).

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений следует рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный недостаток/дефект должен быть оценен, должна пропорционально соответствовать степени его выраженности, а также его влиянию на здоровье и благополучие собаки.

Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения должна быть дисквалифицирована.

Примечание: Кобели должны иметь два очевидно нормальных семенника, полностью опущенных в мошонку.