VASTUSED BASENJI OMANIKELE
ОТВЕТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БАСЕНДЖИ

Selles  artiklis  on   Basenji  kasvatajad  püüdnud   kokku koguta  vastused  küsimustele, mida   neile   kõige   sagedamini   esitavad   värsked   Basenji   omanikud.

Мы, заводчики басенджи, постарались собрать в одну статью ответы на самые задаваемые вопросы от начинающих владельцев басенджи. Надеемся, что это поможет вам, дорогие наши владельцы.

Tervise teemalised küsimused:

Loomaarstid on meie koertele väga vajalikud spetsialistid ning oleme neile väga tänulikud nende töö eest. Kuid ärge nõudke loomaartsilt, et ta omaks kõiki spetsiifilisi teadmisi rohkem kui 300 koeratõu erisuse kohta.

Kui teie loomaarst leidis mõne probleemi teie kutsikal, ärge sattuge paanikasse, võtke esmalt ühendust oma koera kasvatajaga. Võimalik, et see, mida arst pidas tervisehädaks, on tõu erisus, mis ei vaja kiiret ja drastilist sekkumist.

 

 

1. Basenji song

 

Song on kõige levinum Basenji tõu erisus ja on tõugeneetilise iseloomuga.

Kui vaatame standardset nabasonga kirjeldust, siis song tekib, kui kõhukoopaelund või selle osis sopistub välja kõhuseina nahaalustesse kudedesse. Nõrka kohta või auku, mille kaudu song välja tungib, nimetatakse songaväratiks. Songaväratist väljasopistunud songas asub songa sisu.

Basenji puhul nabasonga kirjeldus aga enamasti erineb standardsest ja Basenji nabasonga puhul on tegemist enamjaolt rasvikuga, mis jääb väljapoole pärast nabapiirkonna sulgumist.

Kui nabasong on Basenjil väike, ei suurene, ei muuda värvi, ei ole viga saanud, siis ei ole põhjuseid kirurgiliseks sekkumiseks.. Enamus Basenji koertest omavad sellist nabasonga ning see ei mõjuta kuidagi nende elukvaliteeti.

Selline näeb välja nabasong, mis ei vaja kirurgilist ravi:

Ветеринарные вопросы:

Ветеринарные врачи – необходимые профессионалы для наших собак, за что мы все им очень благодарны. Но не требуйте от ветеринаров знать особенности каждой из более чем 300 пород собак.  Если ветеринар обнаружил некую проблему у вашего щенка, то не паникуйте, а первым делом, свяжитесь с вашим заводчиком. Возможно то, что ветеринар посчитал проблемой  может оказаться просто породной особенностью, не требующей срочного и кардинального вмешательства.

 

 

1. Грыжа у басенджи.

 

Самая распространенная «особенность»  басенджи и носит она явный генетический породный характер.

Если мы возьмет стандартное описание пупочной грыжи у собак, то это:  так называемые, грыжевые ворота (кольцо), т. е отверстие в брюшной стенке. Через него выходит грыжевой мешок – часть брюшины, в коем находится грыжевое содержимое. У басенджи же чаще всего она отличается от стандартного описания грыжи и пупочная грыжа у басенджи это всего лишь сальник, который остается снаружи после того как грыжевое кольцо закрылось. Нет никаких причин для срочного хирургического вмешательства, если пупочная грыжа имеет небольшой размер, не увеличивается, не меняет цвет и не травмируется. Большинство басенджи всю свою жизнь имеют эту пупочную грыжу, которая никак не влияет на качество их жизни.

Так выглядит пупочная грыжа, которая не требует никакого хирургического вмешательства:

 

 

Kui te aga olete märganud, et nabasong on lühikese aja jooksul märgatavalt suurenenud ja on muutnud oma tavapärast värvi, näiteks on muutunud põletikuliselt punaseks või sinakas-punaseks, siis see on juba mõjuv põhjus, et näidata koera loomaarstile.

Selline näeb välja nabasong, mis vajab kiiret ülevaatust loomaarsti juures:

Если же вы заметили, что пупочная грыжа в кратчайший срок сильно увеличилась в размере и приобрела нетипичный цвет (красный воспаленный или сине-красный), то это повод очень срочно показать собаку ветеринару.

Так выглядит грыжа, которая требует срочного обследования у ветеринара:

2. Basenji suguelundid

 

Võrreldes teiste koeratõugudega on basenji suguelundid üsna väikesemõõtmelised. Isaste munandid võivad külma, ehmatuse, stressi jmt. tagajärjel  nähtavalt väheneda. See on täiesti normaalne nähtus. Isastel kutsikatel võivad munandid n.-ö. ringi jalutada, s.t. liikuda sisemusse või liikuda tagasi munandikotti. Kutsika puhul on see täiesti normaalne. Teie ostu-müügi lepingus on punkt, milles on sätestatud kasvataja tegevused juhuks, kui teie koeral ei lasku munandid munandikotti lepingus määratud ajaks. Selline olukord tekib väga harva ning seepärast ei tasu muretseda enne, kui kutsikas on jõudnud lepingus sätestatud vanuseni.

Operatsioonid, mis muudavad koertel munandite asendit on Eestis keelatud!

Emaste koerte suguelundid on samuti väikesed. Paljudel koertel need ei suurene isegi jooksuajal See on normaalne. Esimene jooksuaeg emasel basenjil võib alata vanusevahemikus 6 kuni 12 kuud, mõnikord ka hiljem. Tavaliselt kestab jooksuaeg 21-30 päeva. Jooksuaega ei või veel pidada lõppenuks, kui veritsus on lõppenud! Kogu jooksuaja kestel peab koer jalutama rihma otsas, eemal üldkasutatavatest kohtadest, kus koertega tavaliselt jalutatakse. Kui jooksuaeg kestab emasel koeral rohkem kui 35 päeva, on põhjust pöörduda loomaarsti poole.

 

3. Ebatiinus

Basenjid on karjakoerad. Koertele, kes elavad karjas on tavaline, et emased, kes ei poeginud, alustavad piima eritamist ja abistavad kutsikate bioloogilist ema nende imetamisel. Mõnede basenji tõuliinide emased võivad pärast jooksuaega sattuda seisundisse, mida nimetatakse pseudotiinuseks või ebatiinuseks. Sellises seisundis tundub koerale, et ta on tiine ja hakkab poegima. Kui teie emane koer näeb umbes kaks kuud peale jooksuaega teistsugune välja - on võtnud kaalus juurde, ei käitu talle iseloomulikult, näiteks kogub hunnikusse mänguasju või teisi esemeid, keeldub jalutuskäigule minekust, koera piimanäärmed on suurenenud ja võib erituda ka piima, siis see tähendab, et tegemist on ebatiinusega. Teie esimesteks sammudeks peaks olema: vähendada valgu osakaalu toidus ja üldist toidu kogust. Koeraga peaks tegema pikemaid ning intensiivsemaid jalutuskäike. Leidma koerale tegevusi, mis haaraks kaasa tema mõttetegevuse ning aitaks viia mõtted eemale kujutletavatest kutsikatest. Nendeks tegevusteks võivad olla kuuletumise harjutused, rallikuulekus, Agility, maastikujooksu treeningud. Võimalusel proovida keskkonna vahetust – võtta näiteks koer tööle kaasa. Kui see ei aita, siis tasuks pöörduda loomaarsti poole, et vajadusel aidata koera hormoonraviga.

 

4. Bassenji spiring kollaps

 

Nähtus, mida basenjidel on vähe uuritud. Taoline kollaps esineb ka teistel lühikarvalistel 5. grupi koertel. On oletatud, et kollaps on seotud putukahammustusega. Geneetilist seost ei ole leitud. Kõige sagedamini esineb seda kevadel või suve alguses, harvemini suve lõpus või sügise alguses. Tavaliselt näeb haigushoog välja järgmiselt: pärast rohu nuusutamist või söömist võib koer hakata oksendama ja/või roojama, seejärel hakkab ta õõtsuma, vaaruma, ei suuda enam püsti seista. Koeral kaob koordinatsioonitaju, ta on lodev, loid, kontaktivõimetu. Kõige ekstreemsemal juhul võib koeral tekkida šokk. Üldjuhul kestab haigushoog vaid 10-30 minutit ja koer toibub ise. Me soovitame aga siiski koheselt pöörduda loomaarsti poole, kui selline olukord peaks tekkima. Võimalik, et arst otsustab koera panna lühikeseks ajaks tilguti alla.

 

5. Bassenji ja narkoos

 

Bassenji koerad reageerivad mõnedele ravimitele teistest koeratõugudest erinevalt, kuna nende lihasmassi protsent on kehas palju suurem kui rasvkoe protsent. Kui teie basenji vajab operatsiooni, siis kindlasti teavitage arsti, et teie koer vajab narkoosi samal viisil nagu hurdakoer (hurt).

 

2. Половая система у басенджи.

 

Половые органы у басенджи достаточно миниатюрные, по сравнению, с другими породами собак.Тестикулы у кобелей могут видимо уменьшаться от холода, испуга, стресса и т.д. И это-нормально. У щенков- кобелей в самом раннем возрасте тестикулы могут «гулять», т. е то уходить вовнутрь , то выходить в мошонку. Это для маленького щенка-нормально. В вашем договоре купли-продажи есть пункт, где описаны действия заводчика на случай, если вдруг у вашей собаки тестикулы не выйдут в мошонку к определенному договором возрасту. Такое случается крайне редко и потому это не повод для волнения до возраста, оговоренного в договоре.

Операции по изменению положения тестикул у собак в Эстонии – запрещены!

Половые органы у сук басенджи тоже маленькие. У многих собак они даже в течку не увеличиваются. И это тоже – нормально. Первая течка у  сук басенджи может начаться  в промежутке от 6 до 12 ( а иногда и позднее) месяцев. Обычно течка длится 21-30 дней. Течку еще нельзя считать оконченной тогда, когда у собаки нет кровяных выделений! Весь период течки собака должна выгуливаться строго на поводке в местах отдаленных от общего выгула других собак. Если же течка у собаки длится более 35 дней, то это уже повод обратиться к вашему ветеринару.

3. Ложная беременность

 

Басенджи – стайные собаки. Для стайных собак нормой является то, что нерожавшие суки в стае начинают лактировать и помогают собаке-матери кормить щенков.
В некоторых линиях басенджи суки, после течки могут войти в состояние, которое называется – ложной беременностью, когда собаке кажется, что она вынашивает и рожает щенков.

Если примерно, через 2 месяца после окончания течки ваша собака стала странно себя вести , выглядеть, / потолстела, собирает игрушки или какие-то другие предметы в кучу, отказывается гулять/ или лактирует – это ложная беременность. Первые ваши действия должны быть таковы : сократить количество белкового корма и сократить порцию, более интенсивно и длительно выгуливать собаку и найти для собаки занятие, которое загрузит ей мозг и отвлечет ее от навязчивых мыслей о щенках, которых нет / это могут быть занятия послушанием, ралли обидиенс,  аджилити, курсинг и т. д/. Если же, это не поможет, то следует обратиться к врачу за медикоментозной гормональной терапией.

4. Спиринг коллапс басенджи.

 

Малоизученное явление у басенджи ( так же известны случаи у некоторых короткошерстных собак других пород 5-ой группы). Есть предположение, что приступ связан с укусом насекомых. Генетической связи – не обнаружено. Чаще всего такие приступы были зарегистрированы весной или в начале лета, но есть случаи и в конце лета-начале осени.  Обычно приступ выглядит так: собака нюхает или ест траву, собаку может стошнить, далее она начинает шататься , у нее могут отказать ноги. Собака раскоординирована, вялая. В самом худшем случае у собаки может случиться шок. Но обычно минут через 15-30 собака приходит в себя. Мы советуем сразу обратиться к ветеринару, если такой случай произошел и возможно, ветеринар посчитает нужным положить собаку под капельницу на непродолжительный срок.

5. Наркоз для басенджи.

 

Басенджи усваивают лекарства иначе, чем большинство других пород, так как имеет более высокое содержание мышечной ткани по отношению к жировой. Если вашему басенджи требуется хирургическое вмешательство, обязательно сообщите вашему ветеринару, что для него требует проводить анестезию, как для борзых собак.

 

Koera hooldus:
Уход:

 

1. Küünte lõikamine

 

Kutsika küüsi peaks lõikama umbes iga 10 päeva tagant. Palun ärge ignoreerige seda soovitust! Luud, sidekude ja liigesed on kutsikatel kasvu- ja arengufaasis ning just sellel perioodil on neid kerge tagasipöördumatult kahjustada. Kui kutsikal kasvavad küüned liiga pikaks, siis ei saa ta korralikult kõndida ja käpad võivad deformeeruda.

Eriti tundliku koera omanikud võivad küünetangide asemel kasutada lihvimismasinat.

Koera käpa röntgen, millel on näha liiga pikkade küünte mõju luude valele arengule.

 

 

1. Стрижка ногтей.

 

Щенку необходимо стричь когти, примерно, каждые 10 дней. Пожалуйста, не пренебрегайте этим советом! Кости, связки и суставы у щенков находятся в фазе развития и роста и именно в это время их легко и невозвратимо повредить. Если у щенка ногти отрастают слишком длинными, то щенок не может нормально ходить и нога или лапа могут деформироваться.

Особенно впечатлительные владельцы могут для стрижки ногтей использовать гриндер, а не кусачки )))

Фото рентгена ноги собаки, на котором видно, как длинные ногти повлияли на развитие костей.

 

2. Basenji pesemine

 

Basenjit tohib ja peab pesema vastavalt vajadusele. Sooja veega, kasutades spetsiaalseid koertele mõeldud pesemisvahendeid. Peale šampooniga pesemist peaks kasutama ka palsamit, et anda karvale tagasi kaitsekiht.

 

3. Basenji toitmine

 

Toidu osas järgige teie koerakasvataja soovitusi!

Isastele basenjidele ei ole soovituslik anda kõrge valgusisaldusega toitu. Liigne valk võib põhjustada uriinikristallide teket.

Koera roe peab hoidma vormi. Kui teie koera roe on vedel või liiga kõva, siis tasub üle vaadata koera toitumine.

Kui teie kutsikal on tekkinud tugev kõhulahtisus, mis ei möödu paari päevaga või kui kaasneb ka oksendamine, on vajalik pöörduda kiirkorras loomaarsti poole. Oksendamisega kaotavad kutsikad väga kiiresti kehavedelikku. Kiirkorras tähendab samal päeval! Basenjid joovad vähem, kui teised tõud, seega vesi peab olema alati kättesaadav. Kui olete märganud, et koer on hakanud ilma mõjuva põhjuseta rohkem vett jooma ja et tal on muutunud uriini värv või ta ei hooli puhtuse pidamisest nii nagu varasemalt, on see jällegi põhjus pöörduda loomaarsti poole.

 

4. Muud küsimused

 

Kõikidest nendest teemadest räägib teile koerakasvataja. Kui te mingil põhjusel ei saa ühendust oma koera kasvatajaga, saate alati pöörduda oma küsimustega meie klubi poole. Samuti kutsume teid lugema artikleid Basenjite kohta, mida oleme oma klubi internetilehel juba avaldanud.

2. Мытье басенджи.

 

Басенджи можно и нужно мыть, по мере необходимости. Теплой водой, используя специальные моющие средства для собак. Обязательно используйте кондиционер, чтобы защитить шерсть собаки и придать ей блеск.

 

3. Питание для басенджи.

 

Придерживайтесь в питании рекомендаций вашего заводчика!

Кобелям басенджи не рекомендуется давать корм с высоким содержанием белка во избежание образования кристаллов в моче.

Кал у собаки должен быть хорошо сформирован. Если кал вашей собаки жидкий или твердый – это повод пересмотреть питание собаки.
Если у вашего маленького щенка начался сильный понос (особенно, если он сопровождается рвотой), который не останавливается, то это повод срочно обратиться к ветеринару, так как маленькие щенки очень быстро обезвоживаются.  Срочно – это значит в этот же день!
Пьют басенджи меньше, чем собаки других пород, но вода всегда должна быть в открытом доступе. Если вы заметили, что ваша собака стала без причины слишком много пить, изменился цвет мочи или стала нечистоплотной – это повод обратиться к ветеринару.

 

4. Другие вопросы.

 

Обо всем этом вам всегда расскажет ваш заводчик. В случае, если у вас есть причины, по которым вы не можете связаться с заводчиком вы всегда можете обратиться в наш клуб за советами, а так же прочитать уже опубликованные на сайте статьи о басенджи.

VEB TÜ

Eesti basenji kasvatajad, 2022 a.

Congo Line

Farlanders

Fortuna Numa

Pahareti

Solebas

Smaraglig