Võistluse aeg: 4.09.2021
Korraldaja: Eesti Vaaraokoera, Etna cirneco ja Basenji TÜ (VEB TÜ)
Koht: Proosamardi tee, Nabala, Kiili vald
Eesti Vaaraokoera, Etna cirneco ja Basenji Tõuühing kutsub teid heategevuslikule koerte maastikujooksu võistlusele 4. septembril algusega kell 10:00 Harjumaal.
Tegemist on hurtade töökatsena mõeldud maastikujooksu põhimõtetel toimuvate jooksudega, kus koer peab taga ajama nööri otsas tõmmatavat peibutist/tehisjänest. Tutvustame rõõmuga teile seda spordiala ning loodame teie koerale pakkuda midagi põnevat ja uut.
Võistlusele on oodatud kõik koerad sõltumata nende tõust, tõutusest või suurusest, kuid seoses füüsilise koormusega koera liigestele kehtib vanusepiirang alates 1. kuni 8. eluaastani.
Võistlusklassid:
Allapõlve koerad turjakõrgusega kuni 35 cm
Keskmist kasvu koerad turjakõrgusega 36 cm- 49 cm
Ülepõlve koerad turjakõrgusega alates 50 cm
Hurdad ja FCI poolt aktsepteeritud 5. rühma tõud, kes saavad osaleda ametlikel maastikujooksu võistlustel.
Iga koer jookseb kaks erinevat jooksu, mille tulemuste kokkuvõttes selgitatakse paremusjärjestus ning toimub autasustamine.
Kohtunik: Laura-Liisa Heinoja
Reeglid:
Kõik jooksud joostakse ühekaupa.
Rada 1 on 100-150 m pikkune sirge, millel mõõdetakse stopperiga koera aega ja kiirust peibutist taga ajades.
Rada 2 on sõltuvalt võistlusklassist 200-500 m pikkune looklev või siksakiline rada, mida kohtunik hindab subjektiivselt hurtade maastikujooksu hindamispõhimõtete järgi, kuid lihtsustatud kujul.
See tähendab, et koertele antakse peibutist taga ajades punkte järgmiste parameetrite järgi, kusjuures maksimum punktisumma on 60:
Kiirus – kiirust hinnatakse sellel rajal subjektiivsel kujul, st ilma stopperita. Kohtunik arvestab koera kiirust lähtudes tema tõu, kehakuju või suuruse eripäradest ja koera võimekusest liikuda vastavalt maastikule, oma keha liikuvust maksimaalselt ära kasutades.
Innukus – Kohtunik hindab, kas koer jälgib peibutist kogu raja vältel, kui entusiastlikult koer peibutist taga ajab stardist kuni raja lõpuni ning kui suur on koera tahe peibutist kätte saada.
Jälitamine – kui hästi ja täpselt koer peibutise suuna muutustele reageerib, st. kas ta jookseb täpselt peibutise järel või kaugemalt, kas ta pöörab peibutise järgi sarnaselt selle trajektoorile või jookseb sellest mööda.
Kummagi raja paremusjärjestuse põhjal jagatakse punkte järgneva loogika põhjal ning kahe raja arvestuse põhjal kõige rohkem punkte saanud koer on võitja:
1. koht 6 punkti, 2. koht 5 punkti, 3. koht 4 punkti, 4. koht 3 punkti, 5. koht 2 punkti, 6. koht 1 punkt. Näide: Koer saab esimesel rajal 3. koha ja teisel rajal 1. koha, tulemuseks on 10 punkti.
Hind ja registreerimine:
https://docs.google.com/.../1ZbJlgIrw0umdou6kMD8EKxm.../edit
Osalustasu: VEB TÜ liikmetele 10 eur, mittelikmetele 20 eur
Võistlusele registreerimine : viimane päev 1.09.2021
Võistlema võivad tulla füüsiliselt terved ning vastavalt Eesti Vabariigi seadustele marutaudi vastu vaktsineeritud koerad.
NB!!!Võistlustest saadav tulu annetatakse Eesti Vaaraokoera, Etna cirneco ja Basenji ootamatute õnnetuste ja ravide fondi.
Дата соревнований: 4.09.2021
Организатор: Eesti Vaaraokoera, Etna cirneco ja Basenji TÜ (VEB TÜ)
Место проведения: Proosamardi tee, Nabala, Kiili
Eesti Vaaraokoera, Etna cirneco ja Basenji TÜ (VEB TÜ) приглашает вас на благотворительное беговое соревнования по двоеборью 4 сентября в 10:00 в Харьюмаа.
Это забеги, основанные на принципах бега по пересеченной местности, где собака должна преследовать приманку / искусственного зайца, которого тянут на веревке. Мы рады познакомить вас с этим видом спорта и надеемся предложить вашей собаке что-то интересное и новое.
К соревнованиям допускаются все собаки, независимо от их породы или размера, но из-за физической активности собаки имеются возрастное ограничение 1-8 лет.
Классы соревнований:
1.Нижне колен собаки: высотой до 35 см в холке
2.Среднего размера собаки: с высотой в холке 36-49 см.
3.Кобели выше колена: с высотой в холке от 50 см.
4.Борзые и породы 5 группы, признанные FCI для участия в курсинге на официальных соревнованиях.
Каждая собака участвует в двух разных забегах, результаты которых объясняют рейтинг и награждение.
Эксперт: Laura-Liisa Heinoja
Правила:
Все гонки проходят одна за другой.
Трек 1: представляет собой прямую линию длиной 100-150 м, на которой измеряется время и скорость собаки, преследующей приманку, с помощью секундомера.
Трасса 2: это извилистая или зигзагообразная трасса длиной 200-500 м, в зависимости от класса соревнований, которая оценивается судьей субъективно в соответствии с принципами оценки бега борзых, но в упрощенной форме.
Это означает, что собаки получают баллы в соответствии со следующими параметрами при преследовании приманки с максимальным количеством баллов 60:
1. Скорость - скорость на этом треке оценивается субъективно, т.е. без секундомера. Судья учитывает скорость собаки на основе характеристик ее породы, формы или размера тела и способности собаки двигаться в зависимости от местности, максимально используя подвижность своего тела.
2. Энтузиазм - судья оценит, наблюдает ли собака за приманкой на протяжении всей дистанции, с каким энтузиазмом она преследует приманку от начала до конца и насколько она готова уйти от приманки.
3. Преследывание - насколько хорошо и точно собака реагирует на изменение направления приманки, т.е. бежит ли он точно за приманкой или еще дальше, поворачивается ли он в соответствии с приманкой аналогичным образом или бежит по ней.
На основании рейтинга каждой из двух трасс баллы начисляются в соответствии со следующей логикой, и собака, набравшая наибольшее количество баллов на основе расчета двух трасс, становится победителем:
1-е место 6 очков, 2-е место 5 очков, 3-е место 4 очка, 4-е место 3 очка, 5-е место 2 очка, 6-е место 1 очко. Пример: собака занимает 3-е место на первой дорожке и 1-е место на второй дорожке, что дает 10 очков.
Регистрация здесь:
ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ
Стоимость участия: члены VEB TÜ - 10 евро, остальные - 20 евро.
Регистрация на соревнования: последний день 1.09.2021
В соревновании могут участвовать физически здоровые собаки, вакцинированные от бешенства в соответствии с законодательством Эстонской Республики.
НВ! Все доходы от мероприятия пойдут в Фонд Помощи VEB